DOCUMENTACIÓ:

 

Estatuts Associació Club Slot Sóller (PDF)

Acta fundacional (PDF)

Fulls inscripció socis (PDF)